Dołącz do nas

Psychologia w praktyce

Nowe wydanie "Psychologii w Praktyce" już dostępne

"Psychologia w Praktyce" jest najbliżej codziennej pracy każdego psychologa i psychoterapeuty. Redakcja właśnie skończyła prace nad kolejnym numerem. Tematem wiodącym tym razem jest:

Kult ciała i zaburzenia tożsamości

- Jak zmiany cywilizacyjne wpływają na psychikę. Psychotransplantologia jako wyzwanie dla współczesnej psychologii / Joanna Flis

- Co to jest dysmorfofobia - o „lęku przed brzydotą” i nadmiernym zaabsorbowaniu wyimaginowanym defektem własnego wyglądu / Sabina Sadecka

- Jaki jest obraz psychologiczny współczesnego człowieka - rozmowa z prof. Philipem Zimbardo

- Czy wypalenie zawodowe to wyłącznie zagrożenie, czy również szansa dla poczucia dobrostanu / Paul Kestemont (Belgia, prezes Stowarzyszenia Psychoterapeutycznego)

- Jak skutecznie prowadzić terapię w przypadku bulimii i anoreksji w osobowości typu bordeline / dr hab. Bernadetta Izydorczyk

- Jak poczucie własnej wartości wpływa na sposób traktowania swojego ciała - osoby z tatuażami, rozlicznym piercingiem, operacjami plastycznymi - na co warto zwrócić uwagę w procesie terapii / dr Agnieszka Wilczyńska

- Jak rozmawiać z klientem o samookaleczeniach i innych formach autoagresji, stosując terapię metodą ISTDP / Elżbieta Brodowska, uczennica Josette ten Have de Labije

- Jakie są mocne strony i wskazania terapeutyczne do pracy metodą uważności i współczucia / Joanna Wahl, założycielka Polskiego Towarzystwa Mindfulness

- Jak swoje ciało postrzegają kobiety w okresie klimakterium - jak przełożyć indywidualne metafory klienta na proces terapeutyczny - słowa klucze / Justyna Trepka-Starosta

- Jakie informacje zawarte są w wyglądzie zewnętrznym i mowie ciała - studium przypadku w Terapii Perspektywami Czasowymi (The Time Perspective Theory) / Philip Zimbardo, Rosemary Sword

- Czym jest zjawisko jedzenia emocjonalnego w najnowszej psychologii, czyli o motywacji i regulowaniu emocji w obrazie nawyków i zaburzeń żywieniowych - korelacja: jedzenie - emocje - myśli - zachowania / prof. nadzw. dr hab. Anna Brytek-Matera

- Jakie wspólne działania na rzecz poprawy dobrostanu klienta mogą podejmować psychoterapeuta i fizjoterapeuta - współpraca interdyscyplinarna w procesie terapii / dr Agnieszka wilczyńska, Bartosz Kwiatek


Chcielibyśmy podkreślić naszą szczególną dbałość o pozyskiwanie dla czasopisma najlepszych specjalistów i praktyków. Do grona autorów dołączają:

Julia E. Wahl – psycholog, psychoterapeuta (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl), trener podejścia uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Jedna z założycielek Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Przeprowadziła ponad 40 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Nottingham oraz Derby. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii) oraz Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School). Obecnie prowadzi program (Compassion for Cancer – CforC) wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia (Compassion-Focused Therapy – CFT) w ramach doktoratu na University of Derby.

Paul Kestemont – przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Associacion of Psychotherapy – EAP) w Belgii, psychoterapeuta z ponad 25-letnim stażu początkowo w modalności Gestalt, a następnie w obszarze egzystencjalnej terapii analitycznej, wykładowca i trener psychoterapii humanistycznej, jest także wiceprezesem Belgijskiego Stowarzyszenia Psychoterapii i członkiem Stowarzyszenia Zawodowego Psychologów sekcji psychologii klinicznej.

dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk – wykładowca w Instytucie Psychologii Psychologii Stosowanej, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Zakładu Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz przewodnicząca komisji egzaminacyjnej specjalizacji z psychologii klinicznej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Członek powołanej przez Dyrektora CMKP w Warszawie komisji ekspertów rekomendującej ośrodki akredytowane do szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej jako nauki stosowanej w ochronie zdrowia. Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, terapeuta i trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe E.V. PIfE, Berlin). W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, a szczególnie psychopatologią osobowości oraz problematyką obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania.

  • Jak gry internetowe i scenariusze alternatywne pomagają w walce z uprzedzeniami?

  • Diagnoza psychologiczna zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej

Podstawowy

Seksualność w ujęciu globalnym – refleksje praktyka

Seksualność ludzka charakteryzuje się znacznie większym zróżnicowaniem w obrębie jednego gatunku niż przedstawiciele królestwa zwierzęcego. Seks ludzki podlega nie tylko oczywistym wpływom anatomiczno-fizjologicznym, które są zdetermino...
Podstawowy

Zastosowanie neuronauki w leczeniu lęku

Jestem psychiatrą i psychoterapeutką, od lat pracującą psychodynamicznie. Jednak w ostatnim czasie zaobserwowałam, że są pacjenci, którym dużą korzyść przynosi nabycie wiedzy o tym, jak działa mózg podczas lęku, i że wiedza ta, wraz z jej praktycznym zastosowaniem, może stanowić u ...