Dołącz do nas

Psychologia w praktyce

W numerze: profesor Philip Zimbardo o sobie

Zapraszamy do lektury wywiadu z profesorem Zimbardo

  • Jak gry internetowe i scenariusze alternatywne pomagają w walce z uprzedzeniami?

  • Diagnoza psychologiczna zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej

Podstawowy

Seksualność w ujęciu globalnym – refleksje praktyka

Seksualność ludzka charakteryzuje się znacznie większym zróżnicowaniem w obrębie jednego gatunku niż przedstawiciele królestwa zwierzęcego. Seks ludzki podlega nie tylko oczywistym wpływom anatomiczno-fizjologicznym, które są zdetermino...
Podstawowy

Zastosowanie neuronauki w leczeniu lęku

Jestem psychiatrą i psychoterapeutką, od lat pracującą psychodynamicznie. Jednak w ostatnim czasie zaobserwowałam, że są pacjenci, którym dużą korzyść przynosi nabycie wiedzy o tym, jak działa mózg podczas lęku, i że wiedza ta, wraz z jej praktycznym zastosowaniem, może stanowić u ...