Dołącz do nas

Psychologia w praktyce

Autor Skowroński Dariusz P.

Seksualność w ujęciu globalnym – refleksje praktyka

Seksualność towarzyszy nam od poczęcia do śmierci. Właściwie od momentu urodzenia jest kształtowana równolegle przez determinanty biologiczne oraz stopniowo coraz bardziej poprzez wpływy otoczenia społecznego, wpierw rodzinnego, a później z różnymi kręgami oddziaływania grup, organizacji i wreszcie całych społeczeństw w oparciu o przekazy kulturowe. Przekazy te stanowią punkt odniesienia w kształtowaniu norm seksualnych, budowaniu zasad organizowania przejawów seksualności oraz egzekwowaniu ewentualnych konsekwencji ich nieprzestrzegania czy łamania.

Co z klasycznym ujęciem seksualności?

Z punktu widzenia rozwoju psychoseksualnego istnieje tendencja do przyjmowania tego, co było częścią naszego doświadczenia w dzieciństwie i podczas dorastania jako tzw. „prawd oczywistych” czy też niepodlegających dyskusji sposobów rozumienia otaczającej rzeczywistości. Przykłade...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 95% treści

Podstawowy

Seksualność w ujęciu globalnym – refleksje praktyka

Seksualność ludzka charakteryzuje się znacznie większym zróżnicowaniem w obrębie jednego gatunku niż przedstawiciele królestwa zwierzęcego. Seks ludzki podlega nie tylko oczywistym wpływom anatomiczno-fizjologicznym, które są zdetermino...
Podstawowy

Zastosowanie neuronauki w leczeniu lęku

Jestem psychiatrą i psychoterapeutką, od lat pracującą psychodynamicznie. Jednak w ostatnim czasie zaobserwowałam, że są pacjenci, którym dużą korzyść przynosi nabycie wiedzy o tym, jak działa mózg podczas lęku, i że wiedza ta, wraz z jej praktycznym zastosowaniem, może stanowić u ...