Dołącz do nas

Psychologia w praktyce

Stale współpracują z nami

Redaktor prowadząca magazynu "Psychologia w Praktyce". Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dziedzinie psychologii, autorka ponad stu publikacji i wystąpień na konferencjach. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wcześniej  adiunkt m.in. na Uniwersytecie Śląskim i wykładowca na Uniwersytecie w Weronie. Psycholog praktyk, kieruje Poradnią Psychologiczną Partner, której zespół kilkudziesięciu specjalistów świadczy terapię i porady psychologiczne dla osób fizycznych oraz dla pracowników firm. Wdraża wraz z zespołem Projekt Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce we współpracy z Profesorem Philipem Zimbardo (Heroic Imagination Project). Wiceprezes fundacji Zimbardo Youth Center. Prowadzi współpracę międzynarodową, organizuje konferencje, wykłady oraz inicjuje projekty badawcze i środowiskowe.

Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). Działał aktywnie na rzecz popularyzacji psychologii, występując w cyklu programów „Discovering Psychology”. Założyciel i patron działającego od 2014 roku jedynego w Polsce Centrum Zimbardo. W 2002 roku Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zimbardo jest fundatorem i prezesem fundacji Heroic Imagination Project (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, San Francisco), która na całym świecie promuje i wdraża ten program, który powstał na bazie wyników badań psychologii społecznej.

Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time Perspective Theory). Metodę tę opracowała wspólnie z mężem Richadem Swordem oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Książka ta pokazuje przełomowe podejście, które pozwala ludziom przeżywającym stres traumatyczny zmienić ich perspektywę czasową i przejść od traumatycznej przeszłości do jaśniejszej przyszłości. Rosmery wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu PsychologyToday.

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka podyplomowego Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka i certyf ikowana psychoterapeutka w podejściu ISTDP. Ukończyła drugą edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce. ISTDP uczyła się pod kierunkiem i superwizją znamieni tych nauczycieli tego podejścia: Joset te ten Have-de Labi je, Rober ta Neborsky’ego, Allana Abbasa, Keesa L. M. Cornellisena, Jona Fredericsona, Patricii Couglin Della Selva. Prowadzi prywatną praktykę: Ośrodek Psychoterapii i Psychoprof ilaktyki w Katowicach. Uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Joset te ten Have-de Labije. Członek stowarzyszenia ISTDP-PL.

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje zawodowo w poradni uzależnień WOTUW Stanomino. Terapeuta biofeedback I stopnia. Prezes powstającego Koła Naukowego Cyberpsychologii na USWPS i założyciel oraz redaktor naczelny strony www.psychologiainternetu.pl